มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง Thammasat University Lampang Center

School profile picture

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Thammasat University Lampang Center

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้บริหารหน่วยงาน

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 0 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 0 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปริญาตรี - สูงกว่าปริญาตรี
อุดมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
-


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52190
+66 (0)5423-7999    Fax : +66 (0)5423-7999 ต่อ5119
http://www.lampang.tu.ac.th


เส้นทาง