มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University

School profile picture

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Lampang Rajabhat University

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้บริหารหน่วยงาน

รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 6,665 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 18 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 723 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปริญาตรี - สูงกว่าปริญาตรี
อุดมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
-


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054-237399   Fax : 054-237388-389
https://www.lpru.ac.th


เส้นทาง