มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง

School profile picture

มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้บริหารหน่วยงาน

ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 445 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 5 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปริญาตรี - สูงกว่าปริญาตรี
อุดมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
-


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

444 ถ.วชิรวุธดำเนิน ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-820099   Fax :
http://www.nation.ac.th


เส้นทาง