โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกูล

School profile picture

โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกูล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 354 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 18 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกูล]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-217043   Fax :
http://www.t3btw.ac.th/


เส้นทาง