โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย

School profile picture

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 810 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 38 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

399/1 ถนน รอบเวียง ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :


เส้นทาง