โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง

School profile picture

โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 738 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 34 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

29 ถ.มนตรี ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054-217746   Fax :
http://www.ms5lp.ac.th/


เส้นทาง