โรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก

School profile picture

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 136 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 9 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

39 ถนน พหลโยธิน ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054 218 529   Fax :


เส้นทาง