โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา

School profile picture

โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 546 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 30 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

130 ถ. สุขสวัสดิ์ 1 ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
0-5421-7655   Fax :
http://www.ts7lp.ac.th


เส้นทาง