โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร

School profile picture

โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 156 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - อนุบาล 3

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

314 หมู่ 1 ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52190
054 021 217   Fax :


เส้นทาง