โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

School profile picture

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 93 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 6 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - อนุบาล 3
เตรียมอนุบาล
อนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
-


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :


เส้นทาง