โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาครัว

School profile picture

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาครัว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 109 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 7 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาครัว]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - อนุบาล 3
อนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

299 หมู่6 ต. นาครัว อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 52150
   Fax :


เส้นทาง