โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1 บ้านป่าสัก

School profile picture

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1 บ้านป่าสัก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 18 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 3 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1 บ้านป่าสัก]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - อนุบาล 3

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

บ้านป่าสัก ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
   Fax :


เส้นทาง