โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง Anubanbanrong Subdistrict Administrative Organization School

School profile picture

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

Anubanbanrong Subdistrict Administrative Organization School

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสายนที เชื้อเมืองพาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 102 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 6 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - อนุบาล 3
อนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ต. บ้านร้อง อ. งาว จ. ลำปาง 52110
054365015 ต่อ 16   Fax : 054365015 ต่อ 18


เส้นทาง