โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ

School profile picture

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 94 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 4 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - อนุบาล 3
อนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
   Fax :


เส้นทาง