ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านสา Bansa child development center

School profile picture

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านสา

Bansa child development center

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายนภปนนท์ สุรินทร์โท

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 65 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านสา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก
เตรียมอนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กรมพัฒนาชุมชน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

217 หมู่ 5 ต. บ้านสา อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
054357011   Fax : 054369999
www.bansa.go.th
5520602@dla.go.th


เส้นทาง