ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

School profile picture

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 48 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก
เตรียมอนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กรมพัฒนาชุมชน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :


เส้นทาง