ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ใหม่พัฒนา

School profile picture

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ใหม่พัฒนา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 19 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ใหม่พัฒนา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก
เตรียมอนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กรมพัฒนาชุมชน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

อบต.ใหม่พัฒนา ต. ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
   Fax :


เส้นทาง