ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่คำหล้า

School profile picture

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่คำหล้า

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางศรีไพร กันทิพย์

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 3 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่คำหล้า]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก
เตรียมอนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 13 ต. บ้านร้อง อ. งาว จ. ลำปาง 52110
054365015 ต่อ 16   Fax : 054365015 ต่อ 18


เส้นทาง