ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพิชัย

School profile picture

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพิชัย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 21 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพิชัย]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 2019-07-27 15:52:44.442034

ที่ตั้งสถานศึกษา

ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
   Fax :


เส้นทาง