ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งเกวียน

School profile picture

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งเกวียน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารหน่วยงาน

น.ส.เปรมรุ่ง วงค์อนัน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 26 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งเกวียน]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก
เตรียมอนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กรมพัฒนาชุมชน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

อบต.เวียงตาล ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52190
   Fax :


เส้นทาง