อัสสัมชัญเนสเซอรี่ จังหวัดลำปาง

School profile picture

อัสสัมชัญเนสเซอรี่ จังหวัดลำปาง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 78 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 3 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[อัสสัมชัญเนสเซอรี่ จังหวัดลำปาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก
เตรียมอนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 2000-01-01 00:00:00

ที่ตั้งสถานศึกษา

294/1 ถนนฉัตรไชย ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054-222733   Fax : 054-222233


เส้นทาง