วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

School profile picture

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 680 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 4 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 152 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปริญาตรี - สูงกว่าปริญาตรี
การศึกษาเฉพาะทาง
อุดมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
-


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

280 พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
0-5422-6254,0-5421-8788    Fax : 0-5422-5020
http://www.bcnlp.ac.th


เส้นทาง