มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง Thailand National Sports University Lampang Campus

School profile picture

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Thailand National Sports University Lampang Campus

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์
รองอธิการ ประจำวิทยาเขตลำปาง

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 678 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 15 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 98 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปริญาตรี - สูงกว่าปริญาตรี
การศึกษาเฉพาะทาง
อุดมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
-


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

เลขที่ 398 หมู่ 15 ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
0-5421-8311   Fax : 0-5422-1456
http://www.ipelp.ac.th


เส้นทาง