ครอบครัว กิจพิทักษ์

School profile picture

ครอบครัว กิจพิทักษ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสาวมัณฑนา เมธีศุภกุล
ผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 1 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ครอบครัว กิจพิทักษ์]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 14:26:21.219

ที่ตั้งสถานศึกษา

บ้านเลขที่ 202 หมู่ 10 ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :


เส้นทาง